Jeg går ind for inklusion

Jeg går ind for inklusion – med udgangspunkt i det enkelte barn, ikke politik, ikke økonomi, ikke ABA vs TEACH. Men hvad der virker for den enkelte – der bør være en pallette af tilbud.

[ Anders Dinsen, Februar 2012, Eksperimentet inklusion]:

Jeg går ind for inklusion, men er stadig irriteret over at visionerne for inklusionen (…) er så dårligt formulerede (det er jo økonomi, der er i fokus), at vi stadig ikke har evidensbaseret viden om hvilke tiltag, der virker og hvilke der ikke gør det, og at vi ydermere ikke ved, hvornår specialundervisning sommetider fejler.

Se også Styrke social inklusion på skolerne

Styrke social inklusion på skolerne

[ adhd.dk | 26.01.2012 | Anders Dinsen ]

…med mine lidt for bitre forældererfaringer tør altså godt tro på at man med inklusion kan gøre højere til loftet i den danske folkeskole og gøre bedre plads til børn, der på forskellig måde er anderledes end de fleste.

Men jeg kan være i tvivl om om politikerne og de øvrige interessenter omkring skolen tør stille skarpt på problemet og gøre det der skal tilFor der skal handles på problemerne: Vi skal gøre det man ved virker for børn med trivselsproblemer: Styrke social inklusion på skolerne. 

Det betyder at den enkelte skole skal arbejde med sin kultur: Hvordan vi støtter hinanden, ser på hinanden, anerkender hinanden. Det er ikke svært, det har bare ikke været i fokus, og det vil hjælpe både på børn med medfødte sårbarheder, og alle de børn, der er sårbare af sociale årsager.

Så også med mine lidt for bitre forældererfaringer tør altså godt tro på at man med inklusion kan gøre højere til loftet i den danske folkeskole og gøre bedre plads til børn, der på forskellig måde er anderledes end de fleste. 

Men jeg kan være i tvivl om om politikerne og de øvrige interessenter omkring skolen tør stille skarpt på problemet og gøre det der skal til.

Se også Kommunerne kender ikke børnenes behov