Jeg går ind for inklusion – med udgangspunkt i det enkelte barn, ikke politik, ikke økonomi, ikke ABA vs TEACH. Men hvad der virker for den enkelte – der bør være en pallette af tilbud.

[ Anders Dinsen, Februar 2012, Eksperimentet inklusion]:

Jeg går ind for inklusion, men er stadig irriteret over at visionerne for inklusionen (…) er så dårligt formulerede (det er jo økonomi, der er i fokus), at vi stadig ikke har evidensbaseret viden om hvilke tiltag, der virker og hvilke der ikke gør det, og at vi ydermere ikke ved, hvornår specialundervisning sommetider fejler.

Se også Styrke social inklusion på skolerne

Advertisements